כתיבת תפילין

פרטי המצווה
מצוות תפילין שיכתוב ארבע פרשיות מהתורה: הראשונה “קדש לי כל בכור”, השנייה “והיה כי יביאך”, השלישית “שמע ישראל” ואחרונה פרשת “והיה אם שמע”. כאמור, בכל אחת מהפרשיות מוזכרת מצוות תפילין
את הפרשיות צריך לכתוב סופר מוסמך בכתב יד לשם מצוות תפילין על גבי עור שנקרא “קלף” של בהמה טהורה, הדיו חייב להיות שחור
את הפרשיות נותנים בתוך זוג בתים מרובעים מעור הצבועים בצבע שחור. התפילין נתפרים מסביב ע”י גידי בהמה ונקשרות לגוף ע”י רצועות שחורות, גם הן מעור
תפילין של ראש מניחים מעל המצח בין העיניים, תפילין של יד מניחים על שריר הזרוע כנגד הלב

מטעמי המצווה

מצוות תפילין כתובה בתורה ארבע פעמים.
לדוגמא בפרשת “שמע ישראל” כתוב:
וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך
תפילין היא מצווה יקרה שנקראת ‘אות‘ משמעותה סמל ומופת לעם ישראל להזכירם שהם בניו של הבורא יתברך ונתונים להשגחתו ואהבתו, המילה ‘לטוטפת’ פירושה “תכשיט” המעטר את ראשו של יהודי ומזכירו את ייעודו כבן המלך.

“והעניין בד’ פרשיות אלו יותר מבשאר פרשיותיה של תורה, לפי שיש באלו קבלת עול מלכות שמים ואחדות השם יתברך ועניין יציאת מצרים, שהוא מכריח אמונת חידוש העולם והשגחת האל בתחתונים, ואלו הן יסודות דת יהודית, ולכן נצטווינו להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו ועל לוח לבנו.”

את התפילין קושרים על הזרוע כנגד הלב ומעל המצח כנגד המוח, המוח והלב שני מקומות בגוף האדם, הראשון אחראי על תובנות האדם והשני על חשקיו ורצונותיו (באופן רוחני ולא ביולוגי), ע”י מצוות תפילין האדם “נקשר” עם בוראו ורצונותיו ומחשבותיו נטהרים ומתקדשים.

סט תפילין מהודר

אנו מזמינים אותך לבוא ולהתרשם ממגוון
בתי התפילין בכל ההידורים
לראות את פרשיות התפילין לפני הכנסתם
לבתי  התפילין
לבחור את רצועות התפילין המתאימות לך
רצועות עבודת מכונה , עבודת יד
רצועות  שחורות  משני הצדדים
לבוא ולהתרשם מסופר הסת”ם
שכתב את   התפילין שלך
להיות נוכח בתהליך הכנסת הפרשיות
ותפירת הבתים
ולחוות מקרוב את תהליך יצור התפילין

בברכה דניאל ליליאב 050-8727572