בדיקת מזוזוה לבית

מזוזות

מזוזה של בית פרטי נבדקת פעמיים בשבע שנים
מנהג חסידות לבדוק את המזוזות בכל חודש אלול
יוצאים מן הכלל 
אם קיים חשש שהמזוזה נרטבה ע”י גשם או צבע או נחשפה לשמש ישירה (במיוחד בבית מזוזה שקוף) צריכים לבדוק מיד


אם מעולם לא נבדקה המזוזה וגם לא יודעים את מקורה, קיים חשש גדול שאולי יש טעות בכתיבה, לכן יש
לבדוק מיד


כשמרגישים שחסרה שמירה בבית ויש מקרים מצערים פעם אחר פעם


מובא בספר תפילת חנה שטוב לבדוק את המזוזות כשאישה בחודש התשיעי להריונה או לפני ניתוח חשוב


כשעוברים לדירה יד שנייה, יש לשאול את הדיירים הקודמים לגבי רמת ונוסח המזוזות וע”פ תשובתם להחליט מה עושים
ואם אין את מי לשאול, צריכים לבדוק את המזוזות ואין לסמוך על כשרות המזוזות של הדיירים  הקודמים , כי קיים חשש שהם לקחו את המהודרות שלהם ושמו פשוטות במקומם


כשרוצים להוציא מזוזות ולהעתיקם לבית חדש, מותר בתנאי שישים אחרות במקומם אחרת יש סכנה בדבר, ויש אומרים שראוי להוציא על מנת לבדוק אותם ואז לקובעם בבית החדש