Posts

איך עושים מזוזה ? איך כותבים מזוזה 

איך עושים מזוזה ? איך כותבים מזוזה 

איך עושים מזוזה? להלן אפרט בשפה מובנת לכל, את תהליך הפקת מזוזות. אנו שמלאכתנו בכתיבת מזוזות מכירים את הנושא על כל פרטיו

  
נשתדל לפרוש את היריעה כולה לפניכם

א. מזוזה חייבת להיכתב  בכתב יד בלבד על ידי סופר סת”ם, ( יהודי, שומר מצוות שלמד את ההלכות/הדינים, המחייבים כל מי שרוצה לכתוב מזוזה כהלכה) באמצעות כלי כתיבה מיוחד, הנקרא ‘קולמוס’ עשוי מנוצה או מחיקוי נוצה עשוי מחומר פלסטי.
הדיו הינה דיו מיוחדת לכתיבת קודש בצבע שחור בלבד. רכיבי הדיו נעשים מחומרים שאין בהם אלמנט מן החי האסור באכילה לפי ההלכה.

ב. פרטי ההלכות כיצד לכתוב מזוזות, נלמדו והועברו במסורת ארוכת שנים מדור לדור. בחלק מפרטי הדינים ישנם הבדלים בין המסורה של קהילות אשכנז, לעומת קהילות יוצאי ספרד. משום כך אנו מוצאים ב’שוק’ מזוזות בכתב אשכנזי ולעומתן, מזוזות בכתב ספרדי. הכל כשר לכל, אך ראוי שכל אחד יישתדל לשמור על מנהג קהילתו וביתו.

ג. בכל מזוזה קיים טקסט זהה. הטקסט שבמזוזה הינו פרשיית ‘ קריאת שמע’ הכתובה בתורה בספר דברים פרק ו’: שמע ישראל ה’אלקינו ה’ אחד…. ובצמוד לקטע ידוע זה מופיע קטע  מפרק יא’ :”והיה אם שמע תשמעו אל מצוותי וכו’…( אלו הן שתי פרשיות ראשונות של ‘קריאת שמע’ הנאמרות בתפילה יום יום. ערב ובוקר.)

ד.כתיבת מזוזה נעשית אך ורק על גבי קלף: עור מעובד ומוחלק לשם קדושת מזוזות, תפילין, או ספר תורה. (מעור בהמה טהורה  המותרת לאכילה על פי ההלכה).

ה. קלף המזוזה חייב להיות משורטט בכל קווי השורות. שרטוט השורות בחלק העליון של כל שורה (כמו במחברת ‘שורה אחת’ כלומר אין לכתוב מזוזה על קלף שלא שורטטו בו, לפני תחילת הכתיבה- שורות שורות כמניין שורות הטקסט של המזוזה דהיינו 21 שורות. מזוזה שנכתבה על פי כל כללי ההלכות ואפילו אם הסופר היה מאוד מיומן ושורותיה יצאו מיושרות, אם אין בה שרטוט מלא של כל שורותיה -הינה פסולה לחלוטין.
לטיפים בנושא מזוזות
ו. הטקסט של המזוזה נכתב באופן זהה בכל מזוזה ובכל סגנון, בפרישה של 21 שורות ובמיקום קשיח לכל תחילת שורה וסופה.אם הסופר טעה ולא הקפיד על כך – כשרה.

ז. בפסוק הראשון האות ע’ במילה: ‘שמע’ והאות ד’ במילה:’ אחד’, נכתבות בגופן מוגדל.

ח. בין סוף הקטע הראשון של המזוזה-כנ”ל ובין תחילת הקטע השני של המזוזה ישנו רווח של כעשר אותיות.
השורה האחרונה במזוזה, יש בה רק שתי מילים:’ על הארץ”.כך יוצא שבשורה הקודמת(הלפני אחרונה מסתיימת במילה: כימי השמים– בצד שמאל של הקלף ואחריה בשורה האחרונה המילה : ‘על הארץ’, בראש השורה מימין, לציין את הריחוק בין שמיים לארץ (גמרא מנחות לב:)ראה בצילום המזוזה.
יש רואים בזה רמז לברכה: שירבו ימיכם וימי בניכם כמרחק שבין השמים לארץ (הט”ז סימן רפ”ח ס”ק ה’).

ט. מזוזה חייבת להכתב אך ורק באופן כרונולוגי, כלומר סופר סת”ם הכותב מזוזות צריך להתחיל את הכתיבה החל מהאות הראשונה ועד האות האחרונה. לפי סדר מיקומן בטקסט. כאילו ישנו מספר סידורי לכל אות ולפיכך חובה לכתוב כל אות במקומה ואחריה האות הבאה בטקסט. אין אפשרות לדלג על אות או מילה ולחזור ולכותבה אחר כך.

לאור ההלכה הזו, אם תימצא המזוזה פסולה מחמת טעות בכתיבה ואפילו טעות קטנה הניתנת לתיקון באופן טכני, אסור יהיה לבצע את התיקון על פי ההלכה. לדוגמא : אם הסופר כתב את המילה .’.והיו הדברים’ כך שהאות ו’ נראית כי’ (כלומר רגל ימנית מאוד קצרה) אין כל בעיה טכנית להאריך את הרגל ולייצר ו’. אך סופר סת”ם שיעשה זאת, עובר על ההלכה המפורשת שאין לבצע תיקון שלא כסדר הכתיבה. (משום שהדבר נחשב שאות ו’ זו נכתבה בעת התיקון אחר שכבר נכתבו אותיות אחרות) ולכן מזוזה זו תיחשב למזוזה פסולה, גם אם עתה היא נראית תקינה בכל פרטיה.

זו דוגמא לאחריות הכבדה המוטלת על כתפי הסופר מחד ועל הצורך לדעת מי כתב את המזוזה מאידך. גם בדיקת מחשב ככל שהינה מדויקת, אינה יכולה לגלות תיקונים כאלו. זו גם הסיבה שאין מתקנים מזוזות שנמצאו בהן פסול.

י.גודל המזוזה: עקרונית, מזוזה נכתבת על קלף בצורת רבוע בין אם הקלף גבוה ובין אם הוא נמוך. גודל המזוזה אינו נתון הלכתי, גודל המזוזה הינו נתון פרקטי. כלומר, אם הקלף מאוד קצר -בגובהו- אזי הסופר ייאלץ לכתוב בכתב מאוד קטן וצר. כתיבה כזו הינה מסובכת קשה ולוקחת זמן רב ומחיר מזוזה  כזו יהיה יקר יחסית. לכן עדיף לרכוש מזוזה שגובהה לפחות 10 ס”מ.

מומלץלרכוש מזוזות בגובה 12 ס”מ. בגובה זה יכול סופר סת”ם לכתוב בנחת באותיות בגודל נאה ובקצב סביר. מזוזה שהושקע בה זמן רב לכתיבתה תהיה יקרה יותר ממזוזה שנכתבה בזמן קצר יותר. כך או כך יצויין שבכתיבת מזוזה מושקע זמן רב, כשעתיים ואף יותר.

יא’.מזוזה שנכתבה כראוי, עוברת בדיקה, הגהה מוסמכת, כדי לוודא שהכל נכתב כראוי. בבדיקה בוחנים כל אות ואות כדי שלא תימכר מזוזה פסולה. לדאבוננו, חלק מהמזוזות הנמכרות בחנויות אינן בדוקות וממילא חלקן נמכרות במצב שאינו כשר על פי ההלכה.

 יב’. מזוזה שעברה את הבדיקה ונמצאה ראויה, מגלגלים את הקלף מסוף השורות לתחילתן -מימין לשמאל-ועוטפים אותה בניילון או בנייר להגנה מפני לחות.
מזוזה שתהיה חשופה לאויר לח, תתקלקל תוך זמן קצר. דיו הבא במגע עם לחו, מתפרק ומשנה את צורת האותיות.

ברכת הסת”ם  נוסד   ע”י הסופר דניאל ליליאב

ברכת הסת”ם  נוסד   ע”י הסופר דניאל ליליאב

דניאל הינו סופר סת”ם  מוסמך ע”י ארגון “משמרת סת”ם העולמית” ומצטיין בכתב יד מדויק ונקי כנדר מסופר סת”ם מומחה

בוגר ישיבת  “פורת יוסף” בירושלים  ישיבה המשלבת לימוד תורה מעמיק , לדניאל  ניסיון רב בכתיבת  תפילין ומזוזות לכל העדות והמנהגים

ברכת הסת”ם  חרט על דיגלו להצטיין בכל, באיכות המוצרים, בשירות אדיב ומהיר ובמחירים סבירים
לברכת הסת”ם מאות לקוחות מרוצים שישמחו להמליץ ולספר לכם אודותינו

בדיקת מזוזות בלוד

מזוזות

מזוזה של בית פרטי נבדקת פעמיים בשבע שנים
מנהג חסידות לבדוק את המזוזות בכל חודש אלול
יוצאים מן הכלל 
אם קיים חשש שהמזוזה נרטבה ע”י גשם או צבע או נחשפה לשמש ישירה (במיוחד בבית מזוזה שקוף) צריכים לבדוק מיד


אם מעולם לא נבדקה המזוזה וגם לא יודעים את מקורה, קיים חשש גדול שאולי יש טעות בכתיבה, לכן יש
לבדוק מיד


כשמרגישים שחסרה שמירה בבית ויש מקרים מצערים פעם אחר פעם


מובא בספר תפילת חנה שטוב לבדוק את המזוזות כשאישה בחודש התשיעי להריונה או לפני ניתוח חשוב


כשעוברים לדירה יד שנייה, יש לשאול את הדיירים הקודמים לגבי רמת ונוסח המזוזות וע”פ תשובתם להחליט מה עושים
ואם אין את מי לשאול, צריכים לבדוק את המזוזות ואין לסמוך על כשרות המזוזות של הדיירים  הקודמים , כי קיים חשש שהם לקחו את המהודרות שלהם ושמו פשוטות במקומם


כשרוצים להוציא מזוזות ולהעתיקם לבית חדש, מותר בתנאי שישים אחרות במקומם אחרת יש סכנה בדבר, ויש אומרים שראוי להוציא על מנת לבדוק אותם ואז לקובעם בבית החדש

ברכת הסת”ם,מזוזות בלוד,תפילין בלוד,בדיקת מזוזוה בלוד ,בדיקת מזוזוה ,סופר סת”ם,סופר סתם בלוד ,יודאיקה בלוד ,דניאל ליליאב,בדית תפילין בלוד ,בדיקת תפילין ,ברכת הסת”ם,תפילין,מזוזות ,חנות למזוזות בלוד,חנות לתפילין בלוד,יודאיקה בלוד,קניית מזוזות ,קניית תפילין ,יודאיקה,כפר חב”ד,תשמישי קדושה ,תשמישי קשודה בלוד ,עיצוב מזוזות ,עיצוב מזוזות בלוד ,מזוזות חב”ד,טליתות ,טליתות בלוד ,ספר תורה ,ספר תורה בלוד ,שיווק מוצרי יהדות ,קלף מזוזה ,מזוזוה כשרה,תפילין כשרות,בית מזוזה בלוד ,תפילין ומזוזות ,תפילין לבר מצווה ,תפילין לבר מצווה בלוד ,מזוזוה לבית חדש בלוד ,חנוכת בית ,חנוכת ביל בלוד ,תשמישי קדושה ויודאיקה, מזוזות בלוד,כיפות בלוד ,תשמישי קדושה חב”ד לוד,הנחת תפילין בלוד ,תפילין מחיר ,מזוזות מעוצבות ,מזוזות מעוצבות בלוד ,התקנת מזוזוה ,התקנת מזוזוה בלוד ,בתי מזוזה מעוצבים ,בתי מזוזה מעוצבים בלוד ,קניית תפילין בלוד ,קניית מזוזוה בלוד ,מזוזות מהודרות ,מזוזות מהודרות בלוד ,תפילין מהודרות ,תפילין לבר מצווה,תפילין לבר מצווה בלוד ,mezuzah,פרשיות תפילין,שמע ישראל תפילין,בתי תפילין,תשמישי קדושה לוד,קרן אור תשמישי קדושה,קרן אור לוד

ברכת הסת”ם,מזוזות בלוד,תפילין בלוד,בדיקת מזוזוה בלוד ,בדיקת מזוזוה ,סופר סת”ם,סופר סתם בלוד ,יודאיקה בלוד ,דניאל ליליאב,בדית תפילין בלוד ,בדיקת תפילין ,ברכת הסת”ם,תפילין,מזוזות ,חנות למזוזות בלוד,חנות לתפילין בלוד,יודאיקה בלוד,קניית מזוזות ,קניית תפילין ,יודאיקה,כפר חב”ד,תשמישי קדושה ,תשמישי קשודה בלוד ,עיצוב מזוזות ,עיצוב מזוזות בלוד ,מזוזות חב”ד,טליתות ,טליתות בלוד ,ספר תורה ,ספר תורה בלוד ,שיווק מוצרי יהדות ,קלף מזוזה ,מזוזוה כשרה,תפילין כשרות,בית מזוזה בלוד ,תפילין ומזוזות ,תפילין לבר מצווה ,תפילין לבר מצווה בלוד ,מזוזוה לבית חדש בלוד ,חנוכת בית ,חנוכת ביל בלוד ,תשמישי קדושה ויודאיקה, מזוזות בלוד,כיפות בלוד ,תשמישי קדושה חב”ד לוד,הנחת תפילין בלוד ,תפילין מחיר ,מזוזות מעוצבות ,מזוזות מעוצבות בלוד ,התקנת מזוזוה ,התקנת מזוזוה בלוד ,בתי מזוזה מעוצבים ,בתי מזוזה מעוצבים בלוד ,קניית תפילין בלוד ,קניית מזוזוה בלוד ,מזוזות מהודרות ,מזוזות מהודרות בלוד ,תפילין מהודרות ,תפילין לבר מצווה,תפילין לבר מצווה בלוד ,mezuzah,פרשיות תפילין,שמע ישראל תפילין,בתי תפילין,תשמישי קדושה לוד,קרן אור תשמישי קדושה,קרן אור לוד

תפילין 

מטעמי המצווה

מצוות תפילין כתובה בתורה ארבע פעמים.
לדוגמא בפרשת “שמע ישראל” כתוב:
וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך
תפילין היא מצווה יקרה שנקראת ‘אות‘ משמעותה סמל ומופת לעם ישראל להזכירם שהם בניו של הבורא יתברך ונתונים להשגחתו ואהבתו, המילה ‘לטוטפת’ פירושה “תכשיט” המעטר את ראשו של יהודי ומזכירו את ייעודו כבן המלך.“והעניין בד’ פרשיות אלו יותר מבשאר פרשיותיה של תורה, לפי שיש באלו קבלת עול מלכות שמים ואחדות השם יתברך ועניין יציאת מצרים, שהוא מכריח אמונת חידוש העולם והשגחת האל בתחתונים, ואלו הן יסודות דת יהודית, ולכן נצטווינו להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו ועל לוח לבנו.”

את התפילין קושרים על הזרוע כנגד הלב ומעל המצח כנגד המוח, המוח והלב שני מקומות בגוף האדם, הראשון אחראי על תובנות האדם והשני על חשקיו ורצונותיו (באופן רוחני ולא ביולוגי), ע”י מצוות תפילין האדם “נקשר” עם בוראו ורצונותיו ומחשבותיו נטהרים ומתקדשים.